DECLARATIE GDPR


  Declar ca, in conformitate cu cerintele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor - RGPD) si ale Legii 95/2006 si activitatii medicale, am luat cunostinta si am inteles drepturile rezultate din punerea in aplicarea a instrumentului normativ sus mentionat si imi exprim acordul in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le pun la dispozitie prin intermediul portalului de programari dedicate in vederea acordarii asistentei medicale solicitate.